Managerial Ozone Layer Webinar

שכבת האוזון הניהולית - חיזוק שכבת ניהול הביניים למינוף צמיחת הארגון

Watch Learn achieve

  • שימור טאלנטים ופיתוח כישורי מנהיגות וניהול
  • הצמחת מועמדים לדרג ניהול בכיר (leadership development and succession)
  • יצירת שיווי משקל טוב בין מאמץ ביצוע למאמץ תכנון
  • עמידה ביעדים
  • חיזוק מיתוג המעסיק

THE EVENT SLIDESHOW

Managerial Ozone Layer - Webinar Final על ידי Vayomar vayomar

סטארטאפים בצמיחה מואצת, כמו גם חברות גלובליות, מכירים בשכבת ניהול הביניים כמכפילת כח, כמי שתפקידה לתוך בין ההנהלה הבכירה לעובדים

כמו שכבת האוזון המסננת קרינה ומגנה מפני התחממות, כך גם הנהלת הביניים בעלת השפעה מכרעת על החברה, בהיבטים שונים כמו: תרגום האסטרטגיה לביצוע, הבניית שגרות ניהול, תפעול שוטף, העברת מסרים מההנלה לעובדים, הבאת קול העובדים להנהלה, הפחתת אסקלציות, מיתוג מעסיק ועוד.

בהלימה למורכבות התפקיד, העומס והדרישות גדולים מאוד ומתעצמים עוד יותר בזמן משבר, כמו COVID-19. שכבת ניהול ביניים חזקה ומתפקדת תשמור על איתנות הארגון והעובדים. 

מוזמנים לצפות בוובינר המוקדש כולו לאתגרים ופיתרונות עבור שכבת ניהול הביניים, במהלכו:

– נגדיר את תפקידה של שכבת האוזון הניהולית.

– נציג קייס סטאדיז מחברות מובילות והאופן בו התמודדו עם אתגרים אלו.

– נציג תכנית ייעודית לפיתוח מנהלי הביניים כפיתרון לאתגרים הצפים מן השטח.

MEET OUR PRESENTERS

Ifat Konfidan

HR Director

Shiraz Cohen Grad

Senior Consultant

Helena Bachar

Product Director, Industry Products

ABOUT VAYOMAR

ויאמר חברת יעוץ גלובלית, עם למעלה מ-18 שנות ניסיון בפיתוח מנהלים ובניית פתרונות גמישים ויעילים לשכבות ניהול שונות בסביבות משתנות

רוצה לחזק את צוותי הניהול בחברה? אנחנו פה לעזור